Biuro aktuarialne Attuario
Attuario to nowoczesne Biuro Aktuarialne. Zapewniamy szybki, nieskomplikowany i przyjazny proces wyceny aktuarialnej. Dla Państwa wygody cały proces odbywa się drogą elektroniczną. Oddajemy do Państwa dyspozycji wyspecjalizowaną i doświadczoną kadrę, która zapewni Państwu profesjonalną obsługę merytoryczną, jak również fachową pomoc i opiekę podczas realizacji procesu wyliczenia rezerw na świadczenia pracownicze.

Biuro Aktuarialne Attuario zostało założone przez licencjonowanych Aktuariuszy, członków rzeczywistych Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy i jest obecnie w czołówce polskich Biur Aktuarialnych.

Doświadczenie i profesjonalizm Attuario to kilka tysięcy Raportów aktuarialnych sporządzonych dla naszych zadowolonych klientów.

Obecnie mamy przyjemność współpracować wieloma Spółkami o różnorodnym profilu działalności (w tym z Instytucjami takimi jak Szpitale, Uczelnie Wyższe, Instytuty Naukowe, Spółdzielnie), dla których świadczymy usługi aktuarialne wyceny rezerw na świadczenia pracownicze. Nasi Klienci to także znane Spółki giełdowe i Spółki należące do dużych grup kapitałowych.

Profesjonalizm, atrakcyjna oferta cenowa, szybkość oraz dbałość o Klienta to atuty za które cenią nas Klienci.

Aktuariusz to specjalista z dziedziny obliczania wartości bieżącej szczególnie długoterminowych projektów finansowych. Zajmuje się on kalkulacją ryzyka przypisując finansową wartość przyszłym zdarzeniom.

W Polsce zawód aktuariusza związany jest z branżą ubezpieczeń, reasekuracji oraz planów emerytalnych (wycena rezerw na świadczenia pracownicze). Każdy zakład ubezpieczeń, zgodnie z ustawą o działalności ubezpieczeniowej (z dnia 22 maja 2003 roku) ma obowiązek powołania aktuariusza.
Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą do zadań aktuariusza w towarzystwie ubezpieczeń należy:

1. ustalanie wartości rezerw techniczno-ubezpieczeniowych;
2. kontrolowanie aktywów stanowiących pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych,
zgodnie z art. 167;
3. wyliczanie marginesu wypłacalności;
4. sporządzanie rocznego raportu o stanie portfela ubezpieczeń i reasekuracji;
5. ustalanie wartości składników zaliczanych do środków własnych.


Zgodnie z art. 161 ust.1 tej ustawy
Do rejestru aktuariuszy może być wpisana osoba fizyczna, spełniająca następujące
wymagania:

1. ukończyła studia wyższe;
2. przez okres co najmniej 2 lat wykonywała czynności z zakresu matematyki ubezpieczeniowej, finansowej i statystyki, pod kierunkiem aktuariusza;
3. złożyła z pozytywnym wynikiem egzamin aktuarialny;
4. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
5. korzysta z pełni praw publicznych;
6. nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, przestępstwo przeciwko mieniu lub za przestępstwo skarbowe.


Egzamin składa się z 4 części: matematyka finansowa, matematyka ubezpieczeń na życie, matematyka pozostałych ubezpieczeń osobowych i majątkowych oraz prawdopodobieństwo i statystyka.

Aktuariusze to nawięksi matematycy wśród ryzykantów i najmniejsi ryzykanci wśród matematyków

 
     
   
 
licznik odwiedzin - 2491160        | mapa strony | © 2009-2011 Utworzono w systemie darmowe strony TopCMS